Polityka spoleczna

Polityka spoleczna

Polityka spoleczna

Termin polityka społeczna określa rozmaite działania, które są podejmowane w obszarze publicznych rządów, ale też i przez pozarządowe organizacje po to, aby można było nadać jakiś konkretny schemat funkcjonowania danych organizmów – państwowych, regionalnych, ale też i firmowych – to już zależne jest stricte od rodzaju polityki społecznej.

Jeszcze co innego, na co także trzeba zwrócić uwagę to to, że polityka społeczna jest niesamowicie szeroką branżą, w jaką naukowo wlicza się nawet kilkanaście innych sfer. Za najbardziej popularne uznaje się między innymi politykę edukacyjną, czyli inaczej oświatową, politykę zatrudnienia jaka ma na celu przeciwdziałania bezrobociu czy dezaktywizacji zawodowej obywateli, polityka kulturalna, polityka migracyjna, polityka ochrony zdrowia, polityka demograficzna czyli inaczej mówiąc ludnościowa, polityka rodzinna, polityka ochrony środowiska naturalnego i wiele, wiele innych.

Artykuł dzięki: