Polityka

Polityka

Polityka

Słowo polityka jest nam wszystkim w dzisiejszych czasach niesamowicie dobrze znane. Przecież było ono równie popularne także i stulecia temu, gdyż nie zapominajmy, iż wywodzi się z czasów starożytnych. Biorąc pod uwagę etymologiczne znaczenie tego określenia, warto wspomnieć po krótce od czego pochodzi określenie tak burzliwe emocje wywołujące współcześnie. Słowo polityka pochodzi z języka greckiego, bowiem polityka jako dziedzina wiedzy narodziła się w starożytnej Grecji i od czasów jej istnienia towarzyszy człowiekowi, przeżywając rozmaite rozwoje, wzloty i upadki a także nabierając wraz z biegiem czasu coraz to bardziej zróżnicowanego wyglądu. A zatem greckie słowo polityka ma silny związek z określeniem poly jakie na stałe funkcjonowało przed laty w słowniku dawnych Greków, oznaczając mnogość i różnorodność.

Polis z kolei to miasto-państwo. Tak też zrodziło się utarte przed stuleciami i nadal funkcjonujące na stałe pojęcie polityki. Jest to określenie w dzisiejszych czasach na specyficzne nauki społeczne, co rozumieć można natomiast na rozmaite sposoby. W przypadku czasów Arystotelesa można było mówić o tym, iż polityka jest dyscypliną opierająca się na rządzeniu krajem. Celem takiego rządzenia miało być uzyskanie sytuacji, kiedy dobrze jest wszystkim obywatelom, czyli dobro wspólne stanowiło zdecydowaną podstawę. W okresie, gdy pojawił się pewien rozwój a więc chociażby w czasach średniowiecza, zaczęło się przeobrażać pojęcie polityki, ponieważ inne stawały się także realia. Zgodnie z duchem ówczesnych czasów, polityka była idealizowana, podobnie również coraz częściej w tych okresach pojawiające się postaci polityków.

Obecnie natomiast zaczęto mówić o pojawieniu się procesów demokratyzacji, a zatem doszło do obiektywizacji opinii na społeczną funkcję dziedziny tu omawianej a także na wizerunek polityków, czyli działaczy trudniących się sferą polityki i jej rozmaitych kategorii. Warto wiedzieć, że ta nauka dzisiaj opiera się na uzgadnianiu określonych typów zachowań, jakie mają celu poprawienie byt współżyjących ze sobą obywateli danego organizmu państwowego.

Dodatkowo chodzi także o zwalczanie sprzeczności interesów, zaprowadzanie porządku i ładu a także o negocjacjach biznesowo-społecznych, jakie mają zapewnić poprzez postaci polityków odpowiednich racji, pozytywnych rozwiązań z korzyścią dla ogółu ludności. W polityce tak dawnych, jak i współczesnych wymiarów niesamowicie istotną rolę pełniła oraz pełni perswazja. Do tego obecne są też techniki skutecznej retoryki a także manipulacji. Niekiedy pojawia się przymus, a w niektórych systemach polityka jest nawet utożsamiana z przemocą.

Warto wspomnieć jednakże, że polityka ma sens istnienia, ponieważ dzięki niej możliwe jest stworzenie w ogóle jakiegokolwiek porządku świata a przynajmniej określonego kraju.

Artykuł dzięki: